Lagar och Tillstånd

Vi hjälper er med tillståndsansökningar och i de fall det är genomförbart som ansöker vi själva för de rätta tillstånden.
Vi har tillstånd för förvaring – Överlåtelse och hantering av explosiv vara.
Alla våra pyrotekniker är godkända enligt MSB och besitter kunskap enligt modul A – B – C.